1.เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย (รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก)
2.หลักสูตรผ่านมาตรฐาน ทั้งหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ สอนขับรถจักรยานยนต์
3.มีห้องรับรอง โดยผู้ปกครองสามารถนั่งดูบุตรหลานเรียนขับรถฝึกขับรถได้อย่างทั้วถึง
4.มีกล้องภายในรถบันทึกการสอนตลอดระยะเวลาเรียน และอุปกรณ์สำหรับฝึกสอนครบครัน