เปิดสอนหลักสูตรสอนขับรถยนต์ สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ ได้ที่สนามสอนขับรถของทางโรงเรียนได้เลย มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง