หลักสูตรรถยนต์เรียนพร้อมสอบ

หลักสูตรรถยนต์เรียนพร้อมสอบ ราคา 5,500 บาท

( โดยการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก )

? ได้ทั้งความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตได้จริง
? ได้ออกถนนจริง 
? มีครูฝึกและสนาม ที่ได้มาตรฐาน
? เลือกเรียนกับเรา แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง?
??หลักสูตรรถยนต์เรียนพร้อมสอบ ราคา 5,500 บาท
??หลักสูตรรถจักรยานยนต์เรยนพร้อมสอบ ราคา 1,000 บาท ( ใช้เวลา 2 วันเต็ม )

?เปิดทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 17:00 น