ผู้สอบใบขับขี่ผ่านได้รับใบขับขี่

แสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านรุ่นนี้ เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรและสามารถสอบผ่านตามมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์ (ตรงตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก) จะสามารถนำเอกสารการรับรองจากโรงเรียน เพื่อไปยื่นกับกรมการขนส่งและสามารถออกใบขับขี่ได้ทันที