อบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ (5 ปี ต่อ 5 ปี)

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์ เปิดบริการอบรมต่ออายุใบขับขี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาอบรมได้เองตามช่วงเวลาดังกล่าว อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผู้อบรมต่ออายุใบขับขี่ ห้องอบรมขนาดใหญ่ สามารถนำใบรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งทางบกได้ทั้วประเทศ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (1 รอบ/วัน)

1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

pic007
หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน (จะต้องไม่หมดอายุ)
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3) อบรม 1 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ