สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง พร้อมสอบ
ได้ที่โรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

 

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ หลักสูตรสอนรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบขับขี่ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์ เรียนพร้อมสอบจบหลักสูตร รับใบรับรอง นำไปออกใบขับขี่ได้ทั้วประเทศ

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
– การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(3)  ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

   ตามหลักสูตร กรมขนส่งทางบก