สอนขับรถยนต์ 6 ชม. หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 6 ช.ม. หลักสูตรมาตราฐาน

สอนขับรถยนต์ 6 ชม.  เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่ หลักสูตรมาตราฐาน โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์

ราคาหลักสูตร 3,000 บาท