หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ (สำหรับ ผู้มีใบขับขี่แล้ว)  จำนวน  10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเรียนขับรถเพิ่มเติมทักษะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง
– การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
– การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
— การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
– การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

 

ราคา 5,000 บาท